images/kjk.png

ثبت سفارش کالا / تامین از چین

شما میتوانید کالای مجاز مد نظر خود را که موفق به تهیه آن از بازار داخلی نشده ایید را سفارش داده و با اولین پارت بار ارسالی از چین از فروشگاه تحویل بگیرید.

Top